F ve B Tipi Kaçak Akım Röleleri Nedir?

F ve B tipi kaçak akım röleleri, A tipi rölelerin geliştirilmiş modelleridir. Temel amacı, yüksek frekanslı akımları daha etkili bir şekilde algılamaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, bir röle A tipi özelliklerini kazanamıyorsa, F ve B tipi özelliklerini de kazanamaz.

Günümüzde, elektronik cihazların sayısındaki artışla birlikte temel kaçak akımın yanı sıra harmonik ve parazit kaynaklı kaçak akımlar da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kaçak akım rölelerinin TRMS özelliğine sahip olmaları önemlidir. Yüksek frekanslı akımları algılama yeteneği olan cihazlar TRMS (True RMS) olarak adlandırılır. Bu özellik, kaçak akım rölelerinin A, F ve B tipleri olmasından ziyade, TRMS özelliğine sahip olmalarına bağlıdır.

Örneğin, bir sürücülü makineye 30 mA açma akımına sahip bir A tipi kaçak akım rölesi eklediğinizde, röle sürücü enerjilendiğinde hemen devreye girebilir. Ancak, yüksek frekanslı harmonik akımları TRMS A tipi röle tarafından algılanarak, kaçak akım rölesinin gereksiz yere trip yapmasına neden olabilir. Bu durum, TRMS özelliği olan A tipi rölenin yüksek frekanslı akımları algılama yeteneğini gösterir.

1) F ve B Tipi Kaçak Akım Röleleri Gerçekten Harmonik Filtreli Olabilir mi?

Bazı firmalar, F ve B tipi kaçak akım rölelerinin harmonik filtreli olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu iddia, mantık açısından sorgulanmalıdır. Eğer F ve B tipi röleler harmonik filtreliyse, filtreledikleri şey nedir? Cevap, yüksek frekanslı akımlardır. Ancak, filtreleme yapıldığında nasıl bir koruma sağlanacaktır?

Örneğin, bir makinenin ölçülen gerçek kaçak akımı (temel bileşen) 2 mA ve yüksek frekanslı kaçak akımı (harmonik bileşen) 100 mA ise, toplam kaçak akım 102 mA olacaktır. Bir F tipi röle eklediğinizde, bu rölenin 100 mA olan harmonik kaçak akımı filtrelemesi gerekecek ve toplam kaçak akımı 30 mA’nin altına düşürmesi gerekecektir ki röle açma yapmasın. Ancak, bu durumda gerçek kaçak akım olan 2 mA hesaba katıldığında, filtreleme sonrasında toplam kaçak akım yine 2 mA + 0 mA = 2 mA olacaktır ve röle hemen açma yapacaktır.

2) Günümüzde F ve B Tipi Kaçak Akım Rölelerini Kullanmanın Faydası Var mı?

F ve B tipi kaçak akım röleleri genellikle gerilim bağışıklığına sahiptir ve konutlarda, binalarda, ofislerde ve UPS çıkış hatlarında kullanılmaları uygun olabilir. Ancak, bu rölelerin sürücülü sistemlerde kullanımı zordur. Çünkü bu sistemler genellikle yüksek harmonik kaynaklarına sahiptir.

Bu rölelerin ideal bir sistemde veya makinede kullanılması faydalı olabilir. Ancak, ideal olmayan makinelerde (örneğin sürücülü sistemlerde) kullanıldığında, yüksek frekanslı akımların filtrelenmesiyle ilgili zorluklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu röleleri kullanmadan önce, sistemin özellikleri ve ihtiyaçları dikkatlice değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, F ve B tipi kaçak akım rölelerini kullanmadan önce, bu rölelerin özellikleri, çalışma prensipleri ve uygulama alanları hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmak önemlidir. Ayrıca, rölelerin kullanılacağı sistem veya makinenin özellikleri göz önüne alınmalıdır.

Yukarıda anlatılan hatalara düşmemek için Gerçek Harmonik Filtreli kaçak akım rölelerine aşağıdaki linklerimizden ulaşabilirsiniz.

Modüler Tip :

Modüler Tip Kaçak Akım Röleleri

Toroidal Tip : 

Harici Toroid Akım Trafosu Bağlantılı Kaçak Akım Röleleri

Kaçak Akım Rölesi Tipleri