Elektriksel Ölçümler ve Raporlama Hizmetleri

1) Topraklama: a) Topraklama Nedir? b) Amaçlarına Göre Topraklama Çeşitleri c) Topraklama Ölçüm Yöntemleri ve Değerlendirme

2) Koruma Ekipmanları: a) Sigorta Nedir? b) Sigortaların Görevleri c) Sigortaların Çalışma Prensibi d) Sigorta Çeşitleri e) Sigorta Seçimi

3) Harmonik: a) Harmonik Akım Nedir? b) Harmonik Akım Zararları c) Harmonik Problemlerin Çözümü d) Harmonik Problemi Belirtileri, Ölçüm ve Raporlama

4) Kaçak Akım ve Kaçak Akım Röleleri: a) Kaçak Akım Nedir? b) Kaçak Akım Rölesi Nedir? c) Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi d) Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri e) Bağlantı Şekilleri f) Seçim Kriterleri g) Kaçak Akım ve Harmonik İlişkisi h) Kaçak Akım Rölesi ve Topraklama İlişkisi i) Kaçak Akım Rölesi ve Sigorta İlişkisi

5) Yıldırımdan Korunma: a) Paratoner Nedir, Nasıl Çalışır? b) Parafudr Nedir, Nasıl Çalışır? c) Yıldırım Koruma Ölçüm ve Değerlendirme

6) Elektriksel Ekipmanların İlişkisi:

  • Topraklama, Kaçak Akım Röleleri, Sigortalar ve Yıldırım Korunma Ekipmanlarının Birbiriyle İlişkisi
  • Kapalı Bir Elektrik Devresinde Bilimsel Teoremlerle İspatlama ve Değerlendirme

7) Kaçak Akım Rölelerinin Gereksiz Açma Nedenleri:

  • Çözüm Yöntemleri ve Optimizasyon

8) Yüksek Koruma Sağlama:

  • Tesis ve Makinalarda Yüksek Koruma Stratejileri ve Faydaları

9) Sahada Uygulama ve Keşif Çalışması:

  • İlgili konuların pratik uygulama ve keşif çalışmaları, sorun giderme yöntemleri ve saha deneyim paylaşımı.

Bu eğitimde, katılımcılara elektrik iç tesisatıyla ilgili temel kavramlar, ekipmanlar, ve güvenlik prensipleri detaylı bir şekilde aktarılacak, aynı zamanda saha uygulamaları ile teorik bilgilerin pratiğe dönüşümü sağlanacaktır.